Sciensano Logo Jpg

Uiteraard moet hij de systematische uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en het bijhouden van de planning en opvolging borgen, waarbij ook de verantwoordelijkheid voor de controle bij de (op)levering van uitgevoerde werken of geleverd materieel tot het takenpakket behoort.

Verder moet de Facility Coördinator ook thuis zijn in verhuisprojecten.

Voor dit alles werkt hij samen met collega's en geeft hij bovendien ook leiding aan 4 operationele medewerkers.

PROJECTFICHE

  • Klant: Sciensano

Wens je te weten te komen hoe Freestone ook jou kan helpen?